THEaiTRobot Demo

CAN A ROBOT WRITE A THEATRE PLAY?

THEaiTRobot 1.0

Basic simpler variant.

Generates a script from a scene setting and first lines of the characters.

TRY OUT

THEaiTRobot 2.0

More complex two-step variant.

First generates a synopsis from a play name, then generates a script from the synopsis.

TRY OUT

MŮŽE ROBOT VYMYSLET DIVADELNÍ HRU?

THEaiTRobot 1.0

Základní jednodušší varianta.

Generuje scénář z popisu výchozí situace a prvních replik postav.

VYZKOUŠET

THEaiTRobot 2.0

Složitější dvoukroková varianta.

Nejprve z názvu hry generuje synopsi, poté ze synopse generuje scénář.

VYZKOUŠET